Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
06.02.2010 15:32 - Дъмпинговата цена – процедурен пат
Автор: roads Категория: Технологии   
Прочетен: 9878 Коментари: 34 Гласове:
3

Последна промяна: 06.02.2010 17:26


В световен мащаб съществуват два принципно различни и отличими подхода за търгуване. Това са: избор на изпълнител по най-ниска цена и избор по комплексна оценка (при което освен цената има и неценови компонент за класиране на оферентите). При избор по най-ниска цена най-често цитираният недостатък е опасността от дъмпингови цени. Дъмпинговата цена по дефиниция е по-ниска от себестойността на услугата, а при сложни поръчки (като например в инфраструктурното строителство) за дъмпингова може да се приеме и цена, при която рисковете не са подходящо остойностени. 

Тръжната цена има три ясно обособени компонента – директни разходи, индиректни разходи и „риск и печалба”. Макар че крие неизвесности, остойностяването на първите два компонента не е принципен проблем – директните разходи представляват себестойността на услугата, а индиректните разходи са съпътстващи изпълнението на услугата разходи (например наеми, консумативи и подобни). Компонентът риск и печалба крие най-много неизвесности и често именно той решава търговете. Обикновено рискът и печалбата се залагат като фиксиран процент от сумата на директните и индиректни разходи. Този процент зависи от политиката на фирмата, целта, с която участва в дадения търг, както и рисковете, съпътстващи изпълнението на конкретния проект.

От гледна точка на възложителя на поръчката е без значение дали изпълнителят е предложил цена под себестойността на услугата или не е остойностил правилно рисковете. Ефектът и в двата случая е един и същ – изпълнителят работи с нисък темп (в екстремни случаи дори спира) и системно търси начини да компенсира очакваните загуби (т.е. започва да атакува възложителя). Резултатът винаги е негативен за едната или за двете страни – проектът се забавя, възложителят все пак прави допълнителни разходи, а изпълнителят не реализира печалба в пълен размер или дори губи. Допълнителен отрицателен ефект е корупционния натиск от страна на изпълнителя, който е силна предпоставка за неефективно управление на проекта.

При това положение е ясно, че офертите, при които себестойността на услугата или цената на рисковете не са правилно изчислени, следва да се избягват. За целта в системите за търгуване съществуват нарочни предпазители. В българския Закон за обществените поръчки това е чл. 70, чиято ал. 1 гласи, че „ако някой участник предложи цена, която е по-ниска с повече от 30 на сто от средната цена на останалите оферти за конкретната обществена поръчка, комисията трябва да изиска от него подробна писмена обосновка за предложената цена”. В ал. 2 законът ограничава хипотезите, при които обосновката би била приемлива. Това са именно:

1. оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка;

2. предложеното техническо решение;

3. наличието на изключително благоприятни условия за участника;

4. икономичност при изпълнение на обществената поръчка;

5. получаване на държавна помощ.

В кръга на хипотезите не е включена възможността изпълнителят да демонстрира, че е калкулирал сравнително по-ниска стойност на риск и печалба.

Какво се получава при това положение? Нека разгледаме конкретен пример – търга за участък 2 на АМ „Тракия”.

На 05.02.2010 г. бяха отворени ценовите оферти на допуснатите до този етап оференти (т.е. с административно и технически изрядни оферти). Предложените цени бяха, както следва:

Оферент

Лева с ДДС

Лева без ДДС

по-ниска от средната с

% от средната цена

 млн. лв. / км без ДДС

 млн. евро / км без ДДС

Трейс Груп и СК-13

137 868 000

114 890 000

55%

45%

3,59

1,84

ТЕРНА

247 608 078

206 340 065

19%

81%

6,45

3,30

АКТОР

292 177 350

243 481 125

4%

96%

7,61

3,89

Алпине – Холдинг „Пътища”

373 641 762

311 368 135

-23%

123%

9,73

4,97

 

 

 

 

 

 

 

Средна цена (без най-ниска)

304 475 730

253 729 775

 

 

7,93

4,05

Най-ниската предложена цена от 114 млн. е повече от два пъти по-ниска от средната цена на останалите оферти (която е 253 млн. лв.). Факт е, че всички оференти без далия най-ниска цена са или чужди фирми, или с участие на чужда фирма, което очаквано означава по-висока цена. Но нека сравним цената на Трейс за участък 2 от магистралата с цената, на която Трейс построи участък 1. Нямам точни данни за цената на участък 1, но се твърди, че същата е около 2,6 млн. €/км. Ако е така, то сега предложената цена на километър за участък 2 е с около 30% по-ниска от тази за участък 1. Вярно е, че през втората половина на 2006 – началото на 2007 беше пикът на цените на инфраструктурното строителство, но разликата между ценовия индекс тогава и сега съвсем не е 30%, а два пъти по-малко – около 15% (изчислено по методика за индексиране на цените, използвана от пътната агенция). Нека също така не забравяме, че договорът за участък 1 беше по условията на FIDIC, които дават справедливо и балансирано разпределение на рисковете, а договорът за участък 2 прехвърля практически целия риск върху изпълнителя.

Горните констатации поставят сериозни въпросителни дали предложената най-ниска цена е реалистична. Сега задължение на оценителната комисия е да поеме отговорността за решение на стойност 91 млн. лв. (каквато е разликата между цената на първия и втория оферент).

При искане за обосновка на най-ниската цена в съответствие с чл. 70 от ЗОП оферентът вероятно ще се позове на наличието на изключително благоприятни условия и икономичност при изпълнение на обществената поръчка (останалите хипотези на ал. 1 очевидно не са приложими в случая). Наличието на изключително благоприятни условия по принцип лесно би могло да се докаже – Трейс разполага с бази и кариери близо до обекта (при Винарово на около 40 км и Змейово на около 30 км) и т.н. Проблемът е, че не е възможно с тези аргументи да се обоснове подобна огромна разлика в цените. Причината за тази невъзможност е, че разликата не се дължи толкова на изключително благоприятните условия, а по-скоро на малко по-високите индиректни разходи при другите оференти и най-вече на различния подход при остойностяване на риска. Като цяло най-ниската цена в търга изглежда достатъчна за покриване на директните и индиректни разходи, но не изглежда да включва разумен запас за рискове по време на строителството, т.е. напълно възможно да е дъмпингова.

За съжаление оценителната комисия не разполага с инструменти, с които да провери тази хипотеза – за целта би трябвало да се прегледат анализите на единичните цени на оферентите и да се види какви са директните разходи и какви проценти за индиректни разходи и риск и печалба са залагани. Така казусът става изключително сложен и проблематичен, защото с възможностите, с които оценителната комисия разполага по закон, е практически невъзможно да се излезе със становище, което да не подлежи на сравнително лесно оборване.

За избягването на подобни случки в бъдеще са наложителни определени промени в ЗОП и практиките на търгуване. Например необходимо е да се преосмисли дали правилото за 30% по-ниска цена е удачно при положение, че не всички предлагани цени се отварят. В конкретния случай е напълно възможно четирите отхвърлени оферента да са дали цени, сходни с най-ниската, но това няма как да се разбере, след като техните ценови предложения остават неотворени. Необходимо е също така оферентите задължително да подават попълнена количественостойностна сметка и оценителната комисия да има възможност да изисква допълнителна информация като например анализи на единичните цени от всички оференти, а не само от този с най-ниска цена. Необходимо е да се преосмисли кръгът от хипотези в чл. 70 (2) от ЗОП. Необходимо е ясно да се разпише, че е нужно доказването на само на наличието на благоприятни обстоятелства от някакъв вид (т.е. качествена оценка), но и че те се отразяват на офертната цена в съответен размер (т.е. количествена оценка).

Общо взето, ситуацията с търга не е неочаквана (вж. заключението в http://roads.blog.bg/technology/2009/11/30/am-trakiia-napred-i-nagore.445676), но това не я прави по-лесно разрешима
 

Асен АнтовГласувай:
3
01. roads - В бързината съм пропуснал да обърна ...
06.02.2010 15:40
В бързината съм пропуснал да обърна внимание на изявленията на министъра на регионалното развитие, които по едно време бяха нашироко отразени под заглавие "Гаранция срещу дъмпинг в условията на строежа на "Тракия". Скоро ще видим колко е гарантирана гаранцията.
цитирай
2. анонимен - Случайно попаднах не следните с...
09.02.2010 20:05
Случайно попаднах не следните съждения

Претърпяна загуба или платена цена?

И респективно отговорите са следните

1. Загубите са по-отблъскващи от разходите. Платената цена прави участието в “играта” по-приемливо, отколкото разглеждането на
същата сума като загуба.

2. Субективното усещане на индивида може
да се подобри, ако отрицателните резултати се формулират като платена цена, вместо като претърпяна загуба.
Далай Лама: “Загубил си сражението, не губи поуката.”

3. Да не се забравя и ефекта на безвъзвратната загуба!

В зависимост от това, как се формулира в кокретния случай "цената" и "загубата", би трябвало да се получи развръзката, а като споменах формулиране, би трябвало да се попитаме и кой я формулира, и защо?

Предвид на изложеното, изглежда, че май Трейс ще започне да строи и този участък от АМ Тракия
ТА
цитирай
3. roads - Ееее, тука замяза на блог за фило...
09.02.2010 21:16
Ееее, тука замяза на блог за философия и поезия...
цитирай
4. анонимен - Да продължа тогава Проблемите ...
09.02.2010 21:28
Да продължа тогава

Проблемите – специфични и уникални!

Предубеждения:
• Неоправдано оптимистични прогнози, основани на планове и сценарии за успех, не на минали резултати.
• Плахи решения, преувеличаващи настоящия риск. Няма съвместно отчитане на рисковете.

Традиционен модел на рационалното поведение:
1. Решенията – избор между несигурни алтернативи с финансови последици
2. Икономическите субекти са рационални – максимизират печалбата, отчитайки статистиката.

Приемаме 1., съмняваме се в 2. – неоправдан оптимизъм, прекалена предпазливост.

и първия и втория пост въщност са цитати от дисциплината “Вземане на решения при риск и неопределеност”в СУ, където както казват "... съществено внимание се отделя на класическата теория на перспективите на Канеман и Тверски, която предлага психологически и количествен анализ на вземането на решения в условията на избор съдържащ риск."

ТА
цитирай
5. анонимен - Хайде още малко. . . Външният поглед ...
09.02.2010 21:39
Хайде още малко...

Външният поглед и вътрешният поглед

Два подхода в прогнозирането:

1. Поглед отвътре:
прогнозата се основава на специфичния случай, конкретния план, пречките пред изпълнението му, конструирането на сценарии за действие, и екстраполиране на наблюдаваните тенденции

2. Поглед отвън:
пренебрегва детайлите и спецификата. Прогнозирането не използва конкретния случай. Изпъква натрупаната статистика за подобни проекти. Търси се мястото на проекта в статистиката.

Проблем с намирането на подходящия клас от примери.
Ориентир: (вложени средства)/(планирани средства).

Изводи

1. Консенсусът в прогнозирането не е гаранция за
достоверност на прогнозата. Общ недостатък в
мисленето също ще породи консенсус.

2. Наличните знания по вероятности и статистика не се използват при възприемането на погледа отвътре.

3. Обръщането с лице към фактите може да е
деморализиращо в нетърпима степен.

ТА
цитирай
6. roads - "Обръщането с лице към фак...
09.02.2010 21:45
"Обръщането с лице към фактите може да е деморализиращо в нетърпима степен."

Ето това е стойностен извод!
цитирай
7. анонимен - и не на последно място ще пусна като ...
09.02.2010 21:46
и не на последно място ще пусна като му дойде времето, малко разсъждения на темата

"количествен с/у качествен анализ"

и подобно

"качеството с/у срока"

при инфраструктурните обекти у нас

ТА


цитирай
8. анонимен - мда
11.02.2010 13:42
Господа... задълбавате повече от колкото е нужно според мен .Да не говорим и за разни "слухове" как е ясно кой участък за кого е приготвен...
цитирай
9. анонимен - Поздрави
11.02.2010 13:45
Може елементарно да звучи , но като че ли е по добре да се изпълнява от Бг изпълнители , макар и с неоценен рис и.т.н , било то и с минимална печалба .
(коклото и да имам неприязан към ТРЕЙС и да съм донякъде наясно с качеството....)
цитирай
10. roads - Препрочетох си постинга, за да се ...
11.02.2010 14:11
Препрочетох си постинга, за да се убедя, че никъде не съм коментирал никакви слухове кой участък за кого е приготвен. Дадена цена просто Е или НЕ Е дъмпингова. Ако цената Е дъмпингова, то проектът просто няма да стане в срок, подобен на посочения, и на цена, подобна на посочената. Изкушавам се да прогнозирам крайната цена и окончателния срок (доста често познавам), но все пак ще се въздържа от силно чувство за съпричастност към хилядите пълнолетни българи, които вярват в чудеса.

Както по-горе беше отбелязано, "обръщането с лице към фактите може да е деморализиращо в нетърпима степен", а пък аз никак не искам да ставам нетърпим!
цитирай
11. анонимен - опа
11.02.2010 14:46
А не "слуховете" аз ги коментирах (кавичките не означават цитат в моя пост )
колко бяха участъците оставащи за доизграждане , за да почна с пророчествата относно фирмите изпълнители. Мисълта ми е , че ще станем свидетели на още два такива случая във връзка с магисттрала тракия.
С най-голямо уважения и почитание към вашето познание.
цитирай
12. roads - Тенкю за положителната оценка.
11.02.2010 20:24
Тенкю за положителната оценка.
цитирай
13. анонимен - Не съм убеден
14.02.2010 01:52
"Факт е, че всички оференти без далия най-ниска цена са или чужди фирми, или с участие на чужда фирма, което очаквано означава по-висока цена."
Това твърдение не е вярно. Алпине са на българския пазар от около 5 години, за които изключително добре се организираха. При това положение би трябвало да са добре запознати със ситуацията в момента, а и за в бъдеще. Проблемите идват от неукротимата лакомия на чуждестранния персонал, който смята България за примитивен пазар. Пазар, който с отворени обятия ще приеме "съвременните" методи на строителство, но изпълнени с "подръчни" средства. Така, че драги авторе, филисофия и теории много в тази статия, но реалността е друга.
цитирай
14. roads - За търга е без значение защо цената ...
14.02.2010 09:04
За търга е без значение защо цената на Алпине и Холдинга е толкова висока, поради което не съм си правил труда да я коментирам.

Разбира се, съгласен съм, че допуснатата в цитираното изречение неточност напълно компрометира целия останал текст (в който бездруго има само някакви "теории"), поради което ей сега ще го изтрия.
цитирай
15. анонимен - Струва си да се пробва
14.02.2010 12:19
Аз мисля, че трябва да се пробва да се построи отсечката на цената на Трейс. Ако не стане, вярно, ще се получи забавяне, но толкова сме чакали, струва си да почакаме още малко при положение, че се спестяват доста пари (110 млн. лева). За сметка на това, ако стане, това ще е не само много изгодно, но и пробив и обеца на ухото на всички бъдещи строители на магистрали. Да не говорим, че Трейс вероятно ще държат на името и реномето си и ще се постараят да си изпълнят ангажиментите.

------------------------

Силно се надявам Трейс да устои на натиска, на който вероятно ще бъде подложена от страна на останалите и не се оттегли. Ако ли пък се оттегли, то хммм... не знам как би могла да се явява в бъдеше на подобни търгове и как може да се гледа сериозно на такава фирма.
цитирай
16. анонимен - Като изключим, така наречените ...
15.02.2010 21:03
Като изключим, така наречените "философски мои забежки" (макар че не са такива), когато се споменава "примитивен пазар", то нека се дискутира и РИСКа - кой съвременен метод на строителство го избягва?

Не съм съгласен, че проблемите идват от неукротимата лакомия на чуждестранния песонал, и не мисля, че на нашия персонал лакомията е по-малка.

Иначе, прояви на реалността още няма, но се надяваме да коментираме такива скоро (въпреки "прътите в колелата на прогреса", които залагат тия чужди фирми и персонал)... за да калибрираме съотвено философиите, теориите и може би съвременните методи на управление на строителството в страната :D

TA
цитирай
17. анонимен - :)
10.03.2010 14:31
http://dnes.dir.bg/2010/03/10/news6016459.html
цитирай
18. roads - :))
10.03.2010 15:07
http://mediapool.bg/show/?storyid=162822
цитирай
19. анонимен - TvGzYFjXgVqGaUrF
25.05.2011 00:51
At last! Someone who undrestands! Thanks for posting!
цитирай
20. анонимен - xcKwFgKYyXgU
25.05.2011 07:27
Tnhaks for the insight. It brings light into the dark!
цитирай
21. анонимен - ldDtLgrmVrLz
25.05.2011 09:44
What a joy to find such clear thiinkng. Thanks for posting!
цитирай
22. анонимен - GWFOZuXfeCZ
25.05.2011 10:28
ThatВ’s more than sniebsle! ThatВ’s a great post!
цитирай
23. анонимен - EKXWTtijjyk
25.05.2011 15:06
h6PAmb <a href="http://jfltkacykyxq.com/">jfltkacykyxq</a>
цитирай
24. анонимен - xJflsftsAf
25.05.2011 15:08
X7UWgc <a href="http://csgwipudphjy.com/">csgwipudphjy</a>
цитирай
25. анонимен - qoxiTVNzjp
25.05.2011 15:46
V8tGpK <a href="http://dpwggtvzsyrw.com/">dpwggtvzsyrw</a>
цитирай
26. анонимен - YaUTmhtzdmQeIYq
25.05.2011 20:04
Sy7xZT , [url=http://wmmxbbloqqbb.com/]wmmxbbloqqbb[/url], [link=http://hvpfqopfwmdv.com/]hvpfqopfwmdv[/link], http://pmomjbydzzpd.com/
цитирай
27. анонимен - KQFWAZIAzn
25.05.2011 21:28
Good to see a tlaent at work. I canВ’t match that.
цитирай
28. анонимен - zmTuhdRRs
25.05.2011 21:29
IВ’m not wothry to be in the same forum. ROTFL
цитирай
29. анонимен - YjyVAdwHfi
26.05.2011 15:09
Woh0MI <a href="http://hdvzhxyyxvlc.com/">hdvzhxyyxvlc</a>
цитирай
30. анонимен - JVLLMFhH
26.05.2011 15:11
Pgj01d <a href="http://zvcdyrdxwgyo.com/">zvcdyrdxwgyo</a>
цитирай
31. анонимен - GnleWHYkHGlFttV
26.05.2011 18:26
jITJfQ , [url=http://blofmiydysso.com/]blofmiydysso[/url], [link=http://vthlrzhgnvvq.com/]vthlrzhgnvvq[/link], http://xfrnfdvckaiu.com/
цитирай
32. анонимен - CLMhRcbhth
26.05.2011 18:37
nnKYM5 , [url=http://ixbnlazxvfgj.com/]ixbnlazxvfgj[/url], [link=http://xaqvphdvnoty.com/]xaqvphdvnoty[/link], http://ydeyvfnjiabp.com/
цитирай
33. анонимен - rPmYoibmmlt
26.05.2011 19:41
uS1BQE , [url=http://bxqkrcucsmcp.com/]bxqkrcucsmcp[/url], [link=http://vbvficcydwqb.com/]vbvficcydwqb[/link], http://hgnasdgpgtxu.com/
цитирай
34. анонимен - nYHLrgdDAMnt
26.05.2011 20:40
djYqDw , [url=http://dodjorhzvfue.com/]dodjorhzvfue[/url], [link=http://pswwiafskurl.com/]pswwiafskurl[/link], http://xbofqpurqfjq.com/
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: roads
Категория: Технологии
Прочетен: 471120
Постинги: 94
Коментари: 532
Гласове: 1030
Календар
«  Декември, 2018  
ПВСЧПСН
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31